Informácia: saleziáni po 23 rokoch odchádzajú z Rožňavy

V roku 1990 začali saleziáni verejne pôsobiť v Rožňave na základe pozvania otca biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Rožňavské biskupstvo bolo jedno z prvých po totalite, ktoré privítalo saleziánov, prenajalo im priestory a umožnilo im pôsobiť a ponúknuť svoju charizmu. Keď k tomu prirátame aj to, že saleziáni už aj počas totality tajne pôsobili v tejto diecéze a meste, tak nás musí preniknúť veľká vďačnosť.

Počas dlhých rokov pôsobenia v Rožňave sa vykonalo veľa dobra, mnohí ľudia našli cestu k Bohu, mnohí mladí spoznali Krista, prijali vieru. Realizovalo sa množstvo podujatí pre živé spoločenstvo, s pomocou miestnych ľudí sa zrekonštruovala budova, v ktorej saleziáni bývajú a pôsobia. Stálo ich to veľa síl, veľa odpracovaných dobrovoľných hodín, ale bolo cítiť aj ochotu a nadšenie. Preinvestovali sme tisíce eur pre zveľadenie domu a jeho okolia, aby mohol naplno slúžiť, aj keď nebol náš. Dielo sa pomaly šírilo. Prišli sestry saleziánky, neskôr sa zriadilo aj stredisko saleziánov spolupracovníkov. Tak sa saleziánske poslanie šírilo a šíri aj prostredníctvom nich.

Rožňavský biskup, Mons. Vladimír Filo nás požiadal (Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia), aby sme k 28. júnu 2013 odišli z jeho diecézy. Rožňavská diecéza sa tak stane jedinou z rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, kde nebudeme ako saleziáni pôsobiť. Pomenovanie dôvodov, resp. prečo sa tak biskup rozhodol, ponechávame na ňom. Rešpektujeme kompetenciu diecézneho biskupa. V súčasnosti nevieme povedať, či sa nám podarí v takomto duchu spraviť všetky zmeny do 28.6.2013 ako o to žiada Mons. Vladimír Filo. Nájomná zmluva má ročnú výpovednú lehotu a ukončiť toto všetko, doriešiť majetkovo právne vzťahy za niekoľko dní asi nebude reálne.

S pevnou vierou a neotrasiteľnou nádejou veríme, že nad tým všetkým je Boh, v ktorého veríme a ktorému odovzdávame Vás všetkých, celú budúcnosť tohto mesta ako aj celej diecézy, a ktorý dokáže všetko obrátiť na veľké požehnanie. Ďakujeme za všetko.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.