Informácia z hlavného domu SDB

(Bratislava, 29. november 2012) – V posledných týždňoch bolo možné viackrát sledovať komplikovanú situáciu okolo darovaných majetkov rodinou Gerini. Keďže v tejto kauze prebiehalo aj súdne konanie, nebolo možné sa k veciam vyjadrovať. 

V utorok, 27.11.2012, padlo rozhodnutie súdu, načo naši predstavení v Ríme reagovali týmto oficiálnym vyhlásením:“Na základe správ o vydaní rozhodnutia vo veci podania, ktoré zniesla Fondacia Gerini, vedenie Saleziánov dona Bosca môže len s plným rešpektom prijať toto rozhodnutie talianskeho súdu. Prirodzene, akonáhle bude možné preštudovať oficiálne doručené rozhodnutie súdu, saleziáni budú zvažovať ďalšie kroky, ktoré vo veci podniknú”.

Prevzaté z www.infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.