Informácie v deň pohrebu Prof. Dr. Milana S. Ďuricu, SDB

– Na bezplatné parkovanie je možné využiť zadné asfaltové ihrisko v areáli Saleziánov dona Bosca, Miletičova 7.

– Prenos pohrebnej sv. omše bude na youtube kanáli saleziani od 10:50 hod.

– Kondolenčná kniha bude k dispozícii hodinu pred pohrebnou sv. omšou v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej 7.

– Príbuzní pozostalého a jeho spolubratia prosia rešpektovať zákaz politickej a ideologickej propagácie v priestoroch kostola, hrobky a príslušných areáloch.

– Zástupcovia médií môžu kontaktovať poverenú osobu:

Marián Peciar, SDB, 0902198002, peciar@saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.