Informačné stretnutia pokračujú

(Bratislava, 11. januára 2013) – Organizácie a iniciatívy so saleziánskym poslaním intenzívne spolupracujú aj v novom roku. Vo štvrtok 10.1. sa stretli zástupkyne a zástupcovia Domky, združenia Savio, Vydavateľstva don Bosco, mediálneho tímu a provincialátu saleziánov na pravidelnej porade – prvej v roku 2013. Všetkých privítal a za provincialát informoval vikár don Jozef Ižold. Prítmoní si vymenili informácie o aktuálnych otázkach, ktoré riešia a pomenovali oblasti, ktoré bude potrebné v novom roku zlepšovať.

Porady slúžia ako miesto na koordináciu, aby sa zamedzilo zbytočnému zdvojovaniu činnosti a vytvárala sa potrebná synergia. Účastníci dúfajú, že zlepšujúcu sa koordináciu ústredí budú stále viac pociťovať aj na miestnej úrovni – saleziánske komunity, strediská Domky a všetky zložky saleziánskej rodiny. V takýchto pracovných stretnutiach plánujú pokračovať každé tri týždne.

2013_1_11_zlozky1.jpg

2013_1_11_zlozky2.jpg

Informoval: Ján Mihálik

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.