Inštitút dcér Márie Pomocnice (FMA)

Rehoľné sestry, ktoré sa venujú deťom a mladým po celý rok v mládežníckych strediskách, v školách rôzneho druhu a stupňa, v materských školách, v rómskom detskom

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.