Interjuniorské stretnutie pokryl saleziánsky štýl

(Belušské Slatiny, 26. marca 2013) – Počas víkendu 15. –  17. marca hrali priestory Rodinkova v Belušských Slatinách rôznymi farbami. Príčinou boli pestré rúcha sestier junioriek z rôznych kongregácií. Zišli sa z celého Slovenska, aby sa uprostred zasnežených hôr stretli na spoločnom formačnom stretnutí.

Témy V sieti komunikácie (intra – inter – a mediálna komunikácia) sa zhostili saleziánski lektori z mediálnych tímov zo Slovenska a z Čiech: Libor Všetula SDB, Anežka Hesová ASC, sr. Marie Kučerová FMA, sr. Miroslava Tarajová FMA a Pavol Dzivý SDB. Emblematickými slovami boli komunikácia, odvážny ale i kritický prístup k médiám, možné úskalia internetu, ako i výhody evanjelizácie v sociálnych sieťach a iné. Skloňovali sa v rôznych zážitkových aktivitách, takmer žiadnej teórii a v nevšedne animovanej modlitbe.

Celý program sa vydaril aj vďaka oduševnenej zapojenosti junioriek, ochotných stráviť víkend v saleziánskom duchu.Sestry odchádzali zo stretnutia obohatené úsmevnými zážitkami, ale i odborne podkuté, dobre pripravené na virtuálnu a najmä nevirtuálnu komunikáciu s Bohom, so sebou a navzájom.

Stretnutie organizovala teologicko – spirituálna komisia pod záštitou Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, ktorú reprezentovala sr. Jana Kurkinová FMA.

Adriana Sárkozyová FMA Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.