Internetová konferencia ku storočnici dona Štefan Sandtnera

(Bratislava, 8. decembra 2016) – Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia a 10 rokov od úmrtia saleziána kňaza, básnika, prekladateľa a redaktora dona Štefana Sandtnera (30.4.1916 Pezinok – 14.8.2006 Bratislava).

Pri príležitosti tohto výročia odhalili v apríli pamätnú tabuľu v Pezinku na dome, kde don Sandtner počas komunizmu býval a na Miletičovej, kde po roku 1989 pôsobil, mu odhalili pamätnú tabuľu v auguste, pri výročí jeho úmrtia.

Zároveň medzi niektorými priateľmi tohto významného saleziána vznikla iniciatíva zhromaždiť niekoľko odborných príspevkov o jeho živote a diele. Takto vznikol materiál, ktorý budeme od piatka 9. decembra publikovať v samostatnej sekcii našej webstránky, ako internetovú konferenciu. Za spoluprácu pri organizácii príspevkov patrí osobitná vďaka prof. Márii Bátorovej.

Sekcia má názov: Storočnica Štefana Sandtnera a nájdete v neja ja videozáznam kázne z oslavy storočnice narodenia a tiež spomienku a báseň v podaní herca pána Štefana Bučka, osobného priateľa dona Sandtnera.

Príspevky v internetovej konferencii:1. Atmosféra 50. rokov 20. storočia / Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.2. Duchovná brázda Štefana Sandtnera / ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.3. Syntéza umenia a náboženstva v diele Štefana Sandtnera / PhDr. Jan Gallik, PhD.4. K poetike života a tvorby Štefana Sandtnera / Prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.5. Strom ako emblém moderny (Básnická zbierka Stromy) / Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Bonus: Väzeň Štefan Sandtner / Mgr. Frantisek Neupauer, PhD.

Súčasťou obsahu sekcie Storočnica Štefana Sandtnera je aj báseň Teofil Klas – Zošumenie, ktorú venoval svojmu priateľovi k jeho odchodu do večnosti.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.