Ja, brat, salezián… – don Jozef Hrdý SDB

Pri príležitosti 90. výročia príchodu saleziánov na Slovensko sa realizuje zaujímavý projekt Ja, brat, salezián. Jeho cieľom je cez svedectvá najstarších žijúcich saleziánov zmapovať dejiny Spoločnosti dona Bosca na Slovensku. Do projektu sa zapája okolo 30 saleziánov, ktorí majú nad 70 rokov.

„Najstarší spolubratia majú už vyše 90 rokov, takže ich spomienky siahajú riadne ďaleko. Keď človek počúva životné osudy tejto generácie saleziánov, prekážky, s ktorými sa museli vysporiadať počas totality, väzenie, ktoré mnohí museli pretrpieť, tak sa človekovi vynára len jedna veta: Čo salezián, to vlastenec a hrdina. Pri spätnom pohľade na ich nadšené nasadenie za dobro mládeže, je skutočne národom nedocenené, ako Saleziánska spoločnosť formuje už päť generácii Slovákov,“ poznamenáva spoluautor projektu don Jozef Luscoň.

Svedectvá respondentov majú audiovizuálnu podobu. „Vytvára sa nesmierne dôležitá databáza informácii, ktorá môže poslúžiť pre uchovanie historických faktov, pre odovzdanie hodnôt ďalším generáciám, ako aj k štúdiu jednej etapy slovenských dejín,“ dodáva člen tvorivého tímu don Pavol Dzivý.

Krátky zostrih svedectva si môžete pozrieť každý druhý pondelok v Saleziánskom magazíne. Týždeň po jeho webovej premiére vám na stránke saleziani.sk v sekcii Ja, brat, salezián… ponúkneme celé rozprávanie.  Dnes začneme don Jozefom Hrdým. Rozpráva o svojom detstve, ako išiel do Talinska študovať a zaujimave momenty z jeho pôsobenia ako misionára v Chile.

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.