Janko Bosco Cameriere má ďalších absolventov

(Žilina, 27. februára 2019) – V polovici februára ukončili druháci na internáte pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline záverečným venčekom už tradičný kurz spoločenského tanca a správania Janko Bosco Cameriere. Kurzu sa zúčastnilo 24 chlapcov.

Pod vedením Nikoly Ďurajkovej, ktorá učila tancovať už niekoľko ročníkov internátistov a učiteľa telesnej výchovy Vladimíra Běhálka, sa naučili tancovať klasické tance – valčík, walz, polku, blues a disco. Veľmi dobrú atmosféru vytváral mládežnícky Belgičák, Hawai, či Heel and toe. Okrem tancov sa zoznámili aj so základmi správania sa v spoločnosti, vhodným oblečením či konverzáciou pri tanci a stolovaní.

Janko Bosco Cameriere patrí spolu s lyžiarskym kurzom a duchovnými cvičeniami medzi základné výchovné ponuky pre druhákov. Spoločne pomáhajú študentom na škole vyzrievať nielen po odbornej stránke, ale i ľudsky a osobnostne, aby sa v duchu motta školy, dobre "pripravili na zodpovedný život v spoločnosti".

Video na instagrame.

Informoval: Daniel Imriška SDBFoto: Filip Sestrenek, Samuel KolčákVideo: Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.