Januárová brožúrka Viera do vrecka prináša príbeh dona Ernesta Macáka

(Bratislava, 15. januára 2020) – Vydavateľstvo DON BOSCO prináša vo svojej edícii Viera do vrecka v januárovej brožúrke pohľad na život dona Ernesta Macáka. Titul Modlitba je najväčšia veľmoc, spracoval provinciálny delegát pre spoločenskú komunikáciu a hovorca saleziánov don Rastislav Hamráček.

Brožúrku je možné si kúpiť na webstránke vydavateľstva.

Prinášame text úvodu brožúrky:

„S postupujúcimi rokmi som vo vás mohol objavovať a stále jasnejšie vidieť nielen dobrého človeka, múdreho rehoľníka a kňaza, ale opravdivého Božieho muža. Ďakujem Pánu Bohu za vašu tichú, usmievavú prítomnosť v živote toľkých ľudí a za všetko, čo ste nás chceli a stihli naučiť.“Tieto slová zazneli na pohrebe 96-ročného niekdajšieho provinciála saleziánov Ernesta Macáka. Lúčil sa s ním teraz už biskup – salezián Vladimír Fekete. Veľmi pekne vystihol postoje mnohých voči otcovi Ernestovi: objavovať, vidieť, ďakovať, učiť sa… a zamilovať si ho.

Pohľad na život a svedectvo otca Ernesta môže priniesť – z Božej dobroty – do našich duší všetky tieto dobrá. Milosť. Dostali ju aj rehoľné sestry Svätého kríža v Cerovej, keď medzi nimi otec Ernest prežil záver života: „Vydával svedectvo svojou modlitbou, trpezlivosťou, humorom a nakoniec už iba svojou totálnou bezmocnosťou a mlčaním. Toto sa pre nás stalo výrečnejším než akékoľvek slová. Zomrel svätý kňaz, rehoľník. Mali sme milosť žiť vedľa svätého človeka.“

Arcibiskup Stanislav Zvolenský po pohrebe dona Ernesta vyznal: „Vidím v ňom predovšetkým príklad jedinečného kňaza, hlbokého, modliaceho sa, trpiaceho, mimoriadne odolného. Jeho život a jeho dielo je veľký Boží dar pre nás všetkých.“

Sté výročie narodenia otca Ernesta Macáka – 7. januára 2020 – je pre nás príležitosťou k veľkej vďačnosti, aby sme pamätali „na svojich predstavených, ktorí nám hlásali Božie slovo“ (porov. Hebr 13, 7). Pre saleziánsku rodinu a saleziánske dielo na Slovensku bol zasvätený a kňazský život otca Ernesta Macáka i jeho neohraničená obetavosť pre bratov obrovským Božím darom a milosťou.

Nasledujúce stánky vznikli teda z túžby, ako to robil už aj don Bosco, aj formou napísaného slova pamätať na našich vzácnych spolubratov. Ponúka sa nám tu v prvom rade otec Ernest vlastnými slovami. Jeho priame rozprávania – v texte vyznačené kurzívou – sú povyberané z kníh, ktoré napísal postupne od roku 1950 do roku 2008. Ich zoznam uvádzame v časti Použitá literatúra. Pomedzi tieto citácie sú vložené texty, kde vyberáme a zhŕňame z kníh otca Ernesta tie potrebné fakty, udalosti a súvislosti, aby sme v ucelenej podobe trochu viac spoznali jeho životný príbeh. A najmä jeho osobnú duchovnú skúsenosť, že „modlitba je najväčšia veľmoc“.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.