Jarný animátorský tábor v Námestove bol miestom formácie aj nových zážitkov

(Námestovo, 5. apríla 2022) – Nielen deti potrebujú tábory, ale aj naši animátori, povedali si starší animátori a pre svojich mladších kolegov zorganizovali zážitkový víkend na upevnenie animátorskej partie.

Po dvoch rokoch útlmu činnosti v stredisku zapríčinenom pandémiou to námestovskí animátori konečne roztočili. Spolu 36 stredoškolákov prijalo pozvanie na teambuildingový víkend, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1. – 3. apríla v Slanickej osade.

„Formácia animátora je dôležitá preto, že oni pracujú s deťmi a stávajú sa pre ne vzoromi alebo sú pre ne vzormi. Čiže práca s mládežou si vyžaduje aj to, aby animátor bol takým správnym človekom,“ vysvetlila staršia animátorka.

Obrazom, ktorý sprevádzal mladých celý víkend bol strom. Aktivity vychádzajúce z koreňa boli zamerané na oživenie spomienok z detstva a ich začiatkov v saleziánskom stredisku. Kmeň im pripomenul, že každý strom musí čerpať živiny z pôdy, aby mohol prinášať ovocie a že ľahšie sa žije stromom pohromade v lese ako jednotlivcom. Tretí deň patril plodom, ktoré strom produkuje: mladí rozmýšľali, ako by konkrétne mohli svoje dary a talenty využiť pre druhých.

Do organizácie boli okrem dvoch bratov saleziánov zapojení ďalší desiati starší študujúci či pracujúci animátori. Spätná väzba účastníkov bola pozitívna, z víkendu si odnášali nové aj upevnené priateľstvá.

Zdroj: sdbno.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.