Je hudobný festival vhodné miesto pre kňaza? Chorvátsky salezián tvrdí, že áno

(Split, Chorvátsko, 26. júla 2017) – Čo robil salezián kňaz na Ultra Europe Music festivale (Split, 13.-19. júla), na niečom ako Woodstock 21. storočia? Na otázku odpovedal sám don Damir Stojič, salezián narodený v Toronte, no patriaci do chorvátskej provincie.

2017 07 26 ANS festival

Ako si sa dostal na Ultra? Ako si sa cítil? Je to vhodné miesto pre kňaza? To sú otázky, ktoré sa ma pýtalo veľké množstvo ľudí… Áno, išiel som na festival Ultra, rovnako ako minulý rok, spolu s okolo 50 mladými dobrovoľníkmi z celej krajiny (ponúkali pitnú vodu, pozn. red.). V evanjeliu vidíme, že aj Ježiša sa pýtali podobné otázky a on na ne odpovedal podobenstvami. Chcel by som odpovedať troma príhodami, pretože príhody sú presvedčivejšie než teórie.

Prvá: Všimol som si dievča sediace osamote, akoby opustené. Podišiel som k nej, zistil som, že sa volá Bethany, že je z Írska, sama a je jej zle. Priniesol som jej vodu, vzal som ju pod rameno a odprevadil som ju do stanu prvej pomoci, kde sa o ňu postarali.

Druhá: Päť židovských detí z Izraela sa zastavilo, aby si s nami dali vodu. Keď si všimli, že som kňaz, pýtali sa ma, či verím, že Židia sú stále vyvolený národ. Odpovedal som, že áno, lebo Boh nezrádza svoje slovo. Pýtali sa otázky o dejinách spásy Izraela. Nakoniec sme spolu odriekali slávnu modlitbu Shema Yisrael a jeden z nich ma pozval do Izraela.

Tretia: Prišiel ku mne jeden Talian, pobozkal mi ruky, objal ma a poďakoval sa mi za to, že som tam. Dal som mu krížik na čelo a on potom išiel ďalej.

Bolo tam veľa takýchto príhod. Pápež František nás žiada, aby sme opustili kláštory a sakristie, aby sme mohli vytvoriť takzvanú "kultúru stretnutia". Pre mňa to znamená byť tam, kde sú mladí. Na Ultra sme nevyučovali doktríny, ale uvádzali sme ich do praxe: dávali sme vodu smädným, s niektorými sme sa aj modlili.

Na záver: je Ultra vhodným miestom pre kňaza? Spomeniem časť, v ktorej je Ježiš pri studni so Samaritánkou. Dnes to pre nás "západniarov" nie je problém, no v tom čase to bolo niečo nepredstaviteľné a urážajúce. Ježiš napriek tomu prelomil všetky tabu a sociálne očakávania, aby dal Samaritánke živú vodu. Preto som išiel na Ultra.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.