Jeden z najznámejších citátov dona Bosca bol témou stanového tábora Prešovčanov

(Prešov, 8. augusta 2023) – V dňoch 12. – 15. júla ukončili saleziáni v Prešove sezónu stanových táborov Teenage stanovačkou s témou „Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.“ Hneď po príchode do tábora, mladých čakali dni plné zábavy, športov, zážitkov, ale aj voľného času pre kamarátov a spoznávanie sa.

Témou prvého dňa bolo – Čo mi dáva tradícia, rodičia a Cirkev? Teenageri sa rozdelili do skupiniek na ranné a večerné modlitby, ktoré takto spolu mali po zvyšok tábora. Pred tým sa ešte stihli lepšie spoznať počas hry Mrázik na lúke. Večer patril už tradičnej detektívke. Všetci sa rozdelili k daným postavám z príbehu, ktoré stvárnili animátori a spoločnými silami sa snažili vyriešiť individuálne úlohy a záhady.

Nasledujúci deň bol pre účastníkov tábora pripravený ďalší zaujímavý program, ako aj strategická hra vo vylosovaných skupinkách a turnaje. Témou dňa, modlitieb a zamyslenia bolo – Čo vidím vo svete, ako žijú moji kamaráti? Vďaka témam sa mladí spoločne viac spoznávali, obohacovali o rady, ale aj upozorňovali na chyby.

Tretí deň čakal na teenagerov ľahký výlet mimo tábora v okolí Sedlíc, počas ktorého ich sprevádzala téma – Môj vzťah s Bohom, svedomie a rozlišovanie. Na finálnom mieste si zahrali krátku štafetu, pri ktorej sa zabavili a na ceste späť do tábora sa zastavili na sladké studené osvieženie v podobe nanukov. Odtiaľ ich sprevádzali hostia, s ktorými sa spájal poobedňajší program – workshopy. Téma workshopov bola síce rovnaká, Kresťan vo svete, no každý ju podal inak. Po rozdelení do skupín k jednotlivým hosťom si mladí vypočuli ich životné príbehy. Rozprávali im svoje zážitky, vtipné životné situácie, no aj to, čo ich v živote prekvapilo a s čím sa museli vysporiadať.

Večer mladí zakončili animátorským programom, tancami alebo rozhovormi pri ohni. Na úplný záver dňa sa ako zvyčajne pomodlili ruženec a pobrali sa do stanov na vytúžený odpočinok. Posledný deň od rána pomáhali s búraním a balením tábora a ukončením prešovskej stanovačkovej sezóny 2023.

Zdroj: salezianipresov.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.