Jeho odkaz stále žije – don Bosco v Banskej Bystrici

(Banská Bystrica, 19. apríla 2013) – „Salve don Bosco santo“ – touto piesňou sa začala slávnostná omša pri príležitosti príchodu relikvií dona Bosca do Banskej Bystrice, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Presne tou istou piesňou začínala pred šestnástimi rokmi aj vysviacka miestneho saleziánskeho strediska. Po rokoch nás don Bosco prišiel pozrieť, povzbudiť, navštíviť. V tento deň za ním prišlo mnoho ľudí.

Deň v prítomnosti dona Bosca sa niesol v duchu modlitby – či už spoločnej alebo súkromnej – a jednoduchej, ale hlbokej prítomnosti. Konali sa slávnostné vešpery, mladí sa modlili ruženec, bratia saleziáni aj sestry si obnovili svoje rehoľné sľuby a takisto saleziáni spolupracovníci svoje prísľuby.

Vyvrcholením návštevy dona Bosca v Banskej Bystrici bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za účasti mnohých kňazov, diakonov, seminaristov i veriacich. Otec biskup v kázni pripomenul aktuálnosť a dôležitosť preventívneho systému, ktorý nám don Bosco zanechal. Jeho jedinečnosť spočíva v základných kameňoch, na ktorých stojí – čestnej múdrosti a činorodej viere. „Viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jak 2,17)

Preventívny systém nevyužíva príkaz, ale príklad a tento príklad je stálou výzvou pre kresťanov, aby ich život bol inšpiráciou pre druhých a svedčili ním o Kristovi. „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.“ (Jn 13,15)

Don Bosco nás všetkých svojím životom pozýva k svätosti, ktorú môže dosiahnuť každý z nás. Cesta, ktorú nám ukazuje, je živá prostredníctvom spoločenstva, rodiny, radosti a láskavosti."Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18,3)

Osobným vrcholom pre každého však bola chvíľa súkromnej modlitby. Deň ukončila tichá adorácia, ktorá pokračovala až do rannej rozlúčkovej omše. Počas celej noci mladí zo strediska držali pri relikviách don Bosca nočnú stráž a boli s ním, tak ako je aj on stále s nami.

To čo na začiatku bolo iba snom, sa stalo skutočnosťou. Don Bosco – otec, učiteľ a priateľ – tu bol naozaj s nami a veríme, že prostredníctvom saleziánskej rodiny tu vždy bude. „Do posledného dychu som tu pre vás.“ (Don Bosco)

Znovu sme si pripomenuli a oslávili veľkosť tohto človeka. Ako povedal aj otec biskup: „Prítomnosť relikvií dona Bosca umocňuje jeho životný odkaz. A don Bosco má ľudom čo povedať aj v dnešnej dobe!“

Informovali: Martin Funiak, Andrej Leitner, Lukáš MackoFoto: Martin Funiak

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.