Jeseň v stredisku Miletičova

2015 11 23 Mileticka 1

Posledný septembrový víkend boli študenti z nášho internátu na spoločnom výlete na Húškach. Aj napriek daždivému počasiu využili čas na vzájomné spoznanie sa a vytvorenie spoločenstva. Tento školský rok ich býva v našom dome spolu 21, pričom tretina z nich sú úplne noví. Internát má od septembra nového vedúceho, dona Jána Maturkaniča.

2015 11 23 Mileticka 2

Poslednú septembrovú nedeľu pri mládežníckej sv. omši o 9:30 sa uskutočnilo vyslanie animátorov. Počas preberania „misie animátora“, mladí takto verejne prebrali záväzok, že chcú spolu s miestnou komunitou saleziánov spolupracovať na ohlasovaní evanjelia. V „misii animátora“ boli uvedené konkrétne body, ktoré im v tom prakticky môžu pomôcť.

2015 11 23 Mileticka 3

Počas prvých troch októbrových týždňov sa konali vo farnosti birmovanecké skúšky. Zúčastnilo sa ich 67 birmovancov. Každý si vytiahol 12 otázok a odpovedal na ne pred komisiou, pričom skúška trvala 25 minút. Každý birmovanec priniesol rukou napísaný životopis svojho birmovného patróna a zdôvodnil aj svoj výber.

2015 11 23 Mileticka 4

Po dvoch rokoch sme obnovili tradičný jesenný výlet na Pajštún. Aj keď spomedzi mladých milovníci turistiky ubúdajú, všetci účastníci hodnotili, že si okrem dobrej opekačky, silného vetra, sv. omše v prírode dobre oddýchli a zmenili myšlienky.

2015 11 23 MIleticka 5

Počas tretieho októbrového víkendu sme zorganizovali celofarskú zbierku potravín, drogérie a šatstva pre ľudí v núdzi v spolupráci s domom sv. Jána z Boha. S iniciatívou prišla jedna animátorka, ktorá nakontaktovala Milosrdných bratov a spolu s ďalšími zorganizovala zbierku, počas ktorej sa vyzbierali takmer dva plné kontajnery darov.

2015 11 23 MIleticka 6

Posledný októbrový týždeň sa 35 animátorov zúčastnilo na 15. vydaní Strediskovej školy pre animátorov na Miletičke. Téma bola o poznaní sveta chlapcov a dievčat, budovaní vzájomnej identity, schopnosti sa počúvať, riešenia problémov počas chodenia a o čistote. Mladí prostredníctvom aktivít a diskusie sa mohli navzájom konfrontovať ako rásť v týchto oblastiach.

2015 11 23 Mileticka 7

Počas októbra sme sa každú nedeľu večer chodievali modliť spoločne sv. ruženec na Hlbokú cestu. Počas modlitby sme si vždy prečítali aj krátku stať zo Svätého Písma. Počas tretej októborovej nedele sa sv. ruženec modlili aj deti so svojimi rodičmi pred mládežníckou sv. omšou v kostole.

Informoval: František Kubovič SDB

Foto: archív Miletička

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.