Joseph Raymond zo slovenskej provincie zloží večné sľuby

(Jakutsk, 20. júla 2023) – Salezián Joseph Raymond, pôvodom z Indie, sa ako člen 148. misijnej výpravy stal súčasťou slovenskej saleziánskej misie na Sibíri. V nedeľu 23. júla o 11:00 hod. zloží doživotnú profesiu v kostole Svätej Trojice v ruskom meste Jakutsk. Po svätej omši bude nasledovať pohostenie v Dome mládeže.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.