Júnová brožúrka Viera do vrecka: Očkovať?

(Bratislava 9. júna 2021) – „Ako sa múdro rozhodnúť v chaose informácií a strachu?“ S týmto podnadpisom prináša v júni edícia Viera do vrecka tému o očkovaní. Vydavateľstvo DON BOSCO v nej ponúka dôležité fakty a súvislosti, ktoré vám môžu pomôcť nájsť potrebné odpovede. Autormi brožúrky sú Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. a ThLic. Ján Viglaš. Brožúrku je možné si kúpiť aj ako e-knihu.

Pri čítaní sa postupne zoznámite s históriou a pôvodom infekčných ochorení, zistíte, ako funguje náš imunitný systém, a spoznáte princíp očkovania aj vakcíny proti ochoreniu covid-19. V záverečnej časti sa venuje etickým otázkam a námietkam, ktoré sa týkajú očkovania.

Viac o júnovej brožúrke nájdete tu.

2021 06 09 vdv-ockovat2

„Žiaden rozumný človek nebude hazardovať s nebezpečenstvom, ktoré môže reálne ohroziť jeho život. Biblia obsahuje množstvo výrokov a príkladov, ktoré pranierujú pýchu, nerozumnosť, riskovanie, ako aj pokúšanie Boha, a na druhej strane chvália múdrosť, rozumnosť, prezieravosť a rozvážnosť. Odmietanie očkovania proti nebezpečným chorobám môže byť práve takýmto pokúšaním a hazardovaním so svojím zdravím alebo zdravím svojich blízkych,“ objasňuje ThLic. Ján Viglaš.

Z brožúrky:Očkovanie na našom území. Je dobré pripomenúť, že hoci očkovanie zachraňovalo ľuďom zdravie a život, v každej dobe existovali odporcovia očkovania. Napriek tomu, že panovníci, lekári, duchovenstvo a učitelia robili veľkú osvetu o očkovaní, ľudia sa neraz búrili v presvedčení, že panovníci sa ich chcú zbaviť, že ich chcú otráviť alebo zabiť. Našli sa aj takí, ktorí verili, že ak budú vakcinovaní kravskými kiahňami, narastú im rohy, vemená a kopytá. Dnes takýmto informáciám moderne hovoríme hoax. A dejiny sa opakujú… Na našom území sa začalo očkovať ešte za Rakúsko–Uhorska. Gróf Leopold Andráši (1767 – 1824) nechal lekára Juraja Marikovského, aby v Betliari zaočkoval kravskými kiahňami všetkých jeho poddaných proti ochoreniu pravých kiahní. Michal Schönbauer (1776 – 1860), rodinný lekár grófa Balassu, zaočkoval v roku 1801 v dnešnom Malinove pri Bratislave 6 detí proti pravým kiahňam. Ďalším priekopníkom očkovania bol Pavol Kolbany (1758 – 1816). Prvé hromadné a verejné očkovanie proti kiahňam Jennerovou metódou (kravskou matériou) vykonal prešporský (bratislavský) lekár Teofil Zachariáš Huszty (1754 – 1806), ktorý v období od 18. Júla do 5. augusta 1801 zaočkoval 63 detí.

O autorochDoc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. pracuje viac než 30 rokov v oblasti virológie, imunológie a molekulárnej biológie. V súčasnosti svoju bohatú skúsenosť ponúka študentom na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naďalej sa venuje výskumnej práci v Biomedicínskom centre SAV na Virologickom ústave. Bola hlavnou riešiteľkou viacerých projektov, ktoré získala od Royal Society, Wellcome trust, Európskeho sociálneho fondu (ESF), Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA). V roku 2006 získala cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií Chrípka – celosvetový problém.

ThLic. Ján Viglaš je kňaz Banskobystrickej diecézy. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, v St. Patrick’s College v írskom Maynoothe a na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Prednáša morálnu teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského– v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. V rokoch 2010 až 2019 bol rektorom Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Je stálym spolupracovníkom Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

2021 06 09 vdv-ockovat1 

Informoval Peter Novák, spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.