Kadernícky salón pod stromom

(Bratislava, 12. novembra 2018) – Salome vyrástla v dedine N´Grunit na severe Kene v drsných podmienkach nehostinnej polopúšte. Ako najstaršia zo štyroch súrodencov už od skorého veku pomáhala rodičom v domácnosti. Napriek tomu, že v kultúre jej kmeňa je vzdelanie zaznávané, jej rodičom záležalo na tom, aby chodila do školy. Vďaka tomu ukončila základné vzdelanie v škole Saleziánov don Bosca. Aby sa vymanila zo začarovaného kruhu chudoby, túžila získať zručnosti a osamostatniť sa. Keď sa dozvedela o možnosti prihlásiť sa na kurz kaderníctva a kozmetiky v krajskom meste Marsabit, neváhala.

Salome je jednou z prvých 25 absolventiek nových kurzov praktických zručností v učňovke Don Bosco v meste Marsabit na severe Kene. Občianske združenie SAVIO tu otvorilo kurzy krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky s cieľom pomáhať chudobným ženám v regióne na ceste k sebestačnosti a dôstojnému životu.V rámci vzdelávania sa študentky zúčastnili aj tréningov podnikateľských zručností, ktoré absolvovalo spolu 90 študentov učňovky. Po ukončení štúdia dostali záujemkyne o podnikanie štartovací balíček s materiálom potrebným na rozbehnutie vlastného biznisu. V záujme kvalitnejšej výučby v učňovke podporil projekt aj vzdelávanie učiteľov, a to v oblasti mediačných zručností a výučby technických predmetov. Pre študentov boli pravidelne organizované vzdelávacie semináre na témy aktuálne pre miestnu mládež.

V regióne Marsabit má žena ešte stále menejcenné postavenie obmedzené na starostlivosť o deti a domácnosť. Salome sa miestnej kultúre nebála postaviť. V kurze kaderníctva a kozmetiky sa veľmi rýchlo naučila všetko potrebné, aby mohla začať samostatne pracovať ako kaderníčka. S novými zručnosťami sa vrátila do svojej rodnej dediny, kde si v blízkosti svojho domu otvorila pod stromom vlastný salón. Dnes je schopná postarať sa o seba i svoju dcéru a zo zárobku podporuje aj svojich rodičov a súrodencov. Získané zručnosti jej pomáhajú zabezpečiť dôstojný život pre seba aj svoju rodinu a prispievať tak k zmene myslenia miestnej spoločnosti.

Projekt Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti bol spustený v novembri 2016 a úspešne ukončený v októbri tohto roku. Finančnú podporu projektu zabezpečil program oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid (MZVaEZ SR) dotáciou vo výške 226 150 eur a individuálni darcovia zbierkou Ženám v Keni. Aj vďaka podpore štedrých darcov môže občianske združenie SAVIO už od roku 2005 skvalitňovať život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. Medzi hlavné aktivity združenia patrí každoročná verejná zbierka Tehlička, adopcie detí a tried na diaľku, program vysielania dobrovoľníkov, ako aj projekty rozvojovej spolupráce.

Kontakt: Zuzana Suchová, suchova@savio.sk, 0910 123 579

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.