Kadiaľ chodia naši asistenti?

(Poprad, 3. decembra 2012) – V dňoch 26. – 28.11. sa v popradskom noviciáte uskutočnilo stretnutie asistentov. Zúčastnilo sa ho osem asistentov a štyria formátori, z toho jeden asistent a jeden formátor z Českej Republiky.

Neoficiálna časť programu sa začala už o deň skôr výletom na Chatu pri zelenom plese. Pri ňom sa aj železní asistenti trocha unavili, ale zároveň porozprávali čím žijú a mohli obdivovať krásny Kežmarský štít, Pyšný štít, Jahňací štít, či Baranie rohy. 

Oficiálny program začal večerou v noviciáte a zdieľaním. Pokračoval formačnou prednáškou v podaní Maroša Husára a osobným rozhovorom každého asistenta s formátorom Jožkom Ižoldom. Rozhovory sa uskutočnili „klasicky“ cestou k divým sviniam. Večer sme ukončili referovaním každého asistenta a spoločnou výmenou skúseností a apoštolských materiálov. 

V stredu doobeda nám rozšíril pohľad na dnešnú kultúru a smerovanie provincie Jožko Ižold. Naše stretnutie sme zakončili obedom. Bude nám ľúto najmä za asistentmi Michalom Cedzom a Tomášom Dankom, ktorí na začiatku februára odchádzajú na jazykový kurz do Talianska. Už sa na to veľmi tešia.

Chceme sa poďakovať celému noviciátu za prijatie a príjemnú klímu, vďaka ktorej sme mohli prežiť pekné spoločné stretnutie a vzájomné povzbudenie a samozrejme našim formátorom Jožkovi Ižoldovi, Jožkovi Skalovi a Petrovi Cvrkalovi z Čiech.

2012_12_3_stretnutie_asistentov1.jpg

2012_12_3_stretnutie_asistentov2.jpg

2012_12_3_stretnutie_asistentov3.jpg

2012_12_3_stretnutie_asistentov4.jpg

2012_12_3_stretnutie_asistentov5.jpg

Informoval: Vlado Plašek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.