Kandidáti hodnotili svoj pobyt v prednoviciáte

(Slávnica pri Dubnici nad Váhom, 23. januára 2013) – Po istom čase práce je dobré sa zastaviť a obzrieť sa, či sa uberáme správnym smerom. V duchu prehodnotenia doterajšieho pobytu a povolania v optike života dona Bosca sa začiatkom januára vybrali kandidáti na duchovné cvičenia. Chata na Slávnici pri Dubnici nad Váhom sa na týždeň stala ich jaskynkou, kde mohli v tichu počúvať, ako sa ich duši prihovára Boh.

2013_01_23_dc3.jpg

Výlet na ľadom pokrytý hrad Vršatec slúžil na stíšenie ako mysle, tak aj ducha. Krása okolitej krajiny, podobnej alpským dolinám, otvorila kandidátom dvere do nekonečnej Božej lásky, ktorá ich opäť čakala v nezvyčajnej forme. „Pri pohľade z hradu na dedinský život dole som si uvedomil, že je nutné, aby som sa počas týchto duchovných cvičení pozrel na svoj život z inej perspektívy a dokázal tak vnímať Božiu vôľu so mnou,“ hodnotí na záver dňa pred oficiálnym začiatkom jeden z kandidátov.

2013_01_23_dc1.jpg

Duchovné cvičenia prebiehali v absolútnom silenciu, aby sa čo najviac zamedzilo akémukoľvek rozptýleniu. Prostredníctvom života Jána Bosca, ktorý bol hlavným obsahom prednášok, mohli kandidáti konfrontovať svoje rozhodnutie a motivácie povolania.

Jednodňová návšteva slovenského provinciála don Karola Maníka vyzdvihla dôležitosť týchto duchovných cvičení v rámci celej provincie. Zároveň bola miestom pre osobný rozhovor s kandidátmi, počas ktorého v duchu povolania hodnotili svoj pobyt v prednoviciáte na Kalvárii v Košiciach.

2013_01_23_dc4.jpg

Duchovné cvičenia don Bosco nazýval tiež cvičeniami dobrej smrti. Kandidátom prajeme, aby to, čo získali, dokázali s radosťou vnášať do každého dňa, a tak byť vždy pripravený na stretnutie s Pánom.

 

2013_01_23_dc2.jpg

Informoval: Miroslav Podstavek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.