Kandidáti opäť kráčali po stopách dona Titusa Zemana

(Šaštín – Turín, 12. júna 2013) – „Zomrel, aby druhí mohli žiť!“ – aj tak sa dá opísať úsilie saleziána dona Titusa Zemana, ktorý v čase totality v nasadení vlastného života pomáhal bohoslovcom prejsť cez hranicu do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá, a tak udržať rehoľu saleziánov na Slovensku. Vďaka jeho snahe a obete sa zrodilo mnoho duchovných povolaní.

Pešia púť „Po stopách Titusa Zemana“ nebola len pripomenutím hrôz totalitného režimu, ale aj vyjadrením vďaky za úsilie, ktoré saleziáni v tom čase na Slovensku vykonávali. Okrem toho pre kandidátov (prednovicov) – hlavných účastníkov púte – symbolicky stvárnila putovanie za svojím povolaním, ktorého vyvrcholením bolo odovzdanie žiadostí pre vstup do noviciátu otcovi provinciálovi v Bazilike Panny Márie Pomocnice na Valdoccu v Turíne.

Prvé kilometre s naloženými ruksakmi začali pútnici v pondelkové popoludnie 27. mája v Šaštíne smerom na osadu Húšky. Cestou sa zastavovali na autentických miestach, cez ktoré prechádzal za hranice pred desiatkami rokov Titus Zeman a pomocou knihy "Don Titus – Vatikánsky špión?" sa snažili predstaviť si vtedajšie udalosti.

Nasledujúci deň bol asi najdobrodružnejšou časťou púte. Pútnici sa ráno vydali z Húšok na cestu k Morave. Takmer dvadsať kilometrov kráčali po asfaltových a poľných cestách malebnej krajiny Záhoria s dozrievajúcim obilím a červenými kvetmi maku, až došli na miesto, kde sa mali preplaviť za hranice. Rieka Morava mala po predchádzajúcich dažďoch zvýšenú hladinu a nebolo ju možné preplávať inak ako člnom. Po dlhšej technickej komplikácii sa nakoniec predsa len podarilo naštartovať motor a všetci pútnici sa zdraví dostali na druhý breh – do Rakúska. Do Viedne prišli večer. Stihli ešte navštíviť Stephansdom, kde sa pred päťdesiatimi rokmi Titus s výpravou poďakoval za úspešný prechod cez hranice.

V stredu sa putovalo na štvorkolesovom tátošovi, ktorý si to hnal z viedenského údolia do krajiny kopcov a štítov, do alpského mestečka Maria Neustift, kadiaľ prechádzal aj don Titus cez vtedajšie hranice americkej a ruskej zóny. Vo farskom kostole si pútnici vďaka srdečnému prijatiu miestneho kňaza odslúžili omšu a symbolicky vyšli zo sakristie cez humná do bývalej americkej časti.

Nasledujúce kroky alebo skôr kilometre smerovali do Salzburgu, odkiaľ sa pútnici na presunuli do Brenneru – hraničného mesta s Talianskom. Opäť nasledovala pešia časť, približne 25 kilometrov, ktorú vtedy don Zeman zvolil kvôli spoľahlivému prechodu cez hranice. Počasie pútnikom veľmi neprialo – teplota klesla na 6 stupňov a stály dážď situáciu tiež veľmi nezlepšoval.

Príchod do talianského mestečka Vipiteno znamenal pre pútnikov, a samozrejme aj don Titusa, veľkú radosť. Napriek zostávajúcim niekoľkým stovkám kilometrov do Turína to znamenalo, že ich už na ceste nikto nemôže zadržať a vrátiť späť do krajiny, z ktorej utekajú. Nasledovalo veľké uvoľnenie a radostná cesta do Turína.

Piatok 31.mája 2013 o 17:00 bol historický čas, kedy do Turína na Valdocco, do kolísky saleziánskej spoločnosti, dorazila slovenská výprava v zložení otca provinciála dona Karola Maníka, direktora dona Pavla Držku, formátora Mateja Kačmáryho, šoféra Karola Kačmáryho a dvoch kandidátov – Patrika Mižáka a Miroslava Podstavka. Srdečne sa zvítali so saleziánmi, ktorí momentálne študujú v Turíne a spoločne pri sv. omši a prehliadke bežne nedostupných priestorov prežili piatkový večer.

Sobota bola pre kandidátov vyvrcholením celej púte. Doobeda mali duchovnú obnovu, počas ktorej si prešli celý rok v kandidátke a zrejme aj celý svoj život. Výsledkom tejto meditácie a rozmýšľania bolo napísanie žiadostí do noviciátu, ktoré odovzdali do rúk provinciála dona Karola Maníka v Bazilike Panny Márie Pomocnice.

Obeta s dobrým úmyslom vždy prináša ovocie. Utrpenie mnohých rehoľníkov počas totalitného režimu na Slovensku prináša aj dnes svoje plody. My, kandidáti, môžeme byť toho svedkami a sme vďační, že aj ich obetou môže naše povolanie rásť. Dúfame, že raz sa aj my dokážeme vzdať svojho života, aby mohli druhí ŽIŤ.   Informoval: Miroslav Podstavek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.