Kardinál Bertone opúšťa úrad štátneho sekretára

(Vatikán, 18. október 2013) – „Drahý kardinál Tarcisio, myslím, že rozumiem, prečo Vám môj milovaný predchodca, pápež Benedikt XVI., srdečne poďakoval za prácu, ktorú ste počas rokov urobili. Vidím vo Vás v prvom rade syna dona Bosca.“ S týmito slovami uznania poďakoval pápež František kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu SDB počas rozlúčkovej slávnosti saleziánskeho kardinála s úradom vatikánskeho štátneho sekretára, ktorá sa uskutočnila 15. októbra.

„Keď uvažujem o Vašej dlhej službe pre Cirkev,“ pokračoval, „ako učiteľ, vo vašom úrade ako diecézny biskup a vašej práci pre Kúriu, a nakoniec i v úrade štátneho sekretára, myslím, že tajomstvo leží presne v povolaní saleziána kňaza, ktoré Vás poznačilo už od detstva. Bolo tým, čo Vás viedlo niesť všetky úlohy, ktoré Vám boli zverené bez výnimky, veľmi veľkoryso, s hlbokou láskou k Cirkvi a s typickou saleziánskou kombináciou srdečného ducha poslušnosti a veľkej slobody iniciatívy a osobnej kreativity.“

Svätý Otec vyzdvihol „postoj bezpodmienečnej vernosti a absolútnej lojality Petrovi, ktorá bola znakom Vášho obdobia ako štátneho sekretára“. Poďakoval kardinálovi Bertonemu za „odvahu a trpezlivosť, s ktorými čelil opozícii, s ktorou sa stretával a ktorej bolo mnoho príkladov“. Okomentoval aj dôležitosť don Boscovho sna s ružami: z vonku pergoly vidieť len kvety, no čím hlbšie idete, tým viac cítite „bodajúce tŕne, ktoré ubližujú a spôsobujú veľkú bolesť, hoci sa zdajú byť nádhernou záhradou“. „Drahý kardinál Bertone,“ povedal pápež, „teraz si myslím, že i keď tam boli tŕne, naša Panna Mária Pomocnica kresťanov Vás neopustila bez svojej pomoci a nezradí Vás ani v budúcnosti. Buďte si tým istý, dobre?“

Na druhej strane, kardinál Bertone poďakoval Svätému Otcovi za slová, „ktoré skutočne vychádzajú zo srdca preniknutého, povedal by som, saleziánskym duchom.“ Spomenul svojich sedem rokov služby pápežovi Benediktovi XVI. „To, čo sme robili, bolo motivované túžbou vidieť Cirkev, ktorá chápe samu seba ako spoločenstvo a zároveň, aby bola schopná hovoriť k svetu, k srdcu a inteligencii každého, s jasnosťou doktríny a s jemnosťou myšlienky.“ Jeho pontifikát „charakterizovali významné pastoračné projekty: Rok svätého Pavla, Rok kňazov a Rok viery, ktorý sa teraz končí.“

Nakoniec spomenul „krátke, no intenzívne obdobie siedmych mesiacov vedľa pápeža Františka,“ vyzdvihol prvky kontinuity medzi dvoma pontifikmi a zveril službu pápeža Františka a Mons. Petra Parolina, svojho následníka ako hlavného sekretára štátu, Márii, ktorá „vyrieši všetky problémy“.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.