Katarína v Káne Galilejskej

(Bratislava, 27. novembra 2013) – Katarínska zábava je u saleziánov na Miletičovej už tradičnou akciou. Tento rok sa dva dni pred sviatkom tematicky presunula k udalostiam spred pár tisícročí, do obdobia svadby v Káne Galilejskej a Ježišovho zázraku premeny vody na víno.

Vodu na víno sa síce premeniť nepodarilo, ale to nikomu ani nechýbalo. Už pri vchode do haly pod kostolom svadobčanov vítala rozprávkovo krásna výzdoba oživená postavami so sviečkami v rukách a tak naozaj nebolo ťažké zžiť sa so svadobnou atmosférou.

Po úvodnej scénke prišlo na rad prvé tanečné kolo, po ktorom bolo možné sa občerstviť pri švédskych stoloch. Pomedzi tanečné kolá sa do programu vtesnali aj rôzne súťaže – v duchu témy zábavy sa súťažilo v pároch. Po spoločenských tanečných kolách prišli na rad aj moderné, ktoré mladých rozhodne nenechali sedieť na stoličkách a niektorí prišli aj o hlasové schopnosti.

Informoval: Ján MrázkoFoto: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.