Každý deň stretnúť Človeka…

 

Milí priatelia dona Bosca, bratia, sestry, drahí mladí 🙂

chcela som napísať "oficiálnu" správu na náš web. Predsa len, keď sa niečo výnimočné deje, zvykneme o tom dávať vedieť, posielať telegramy, listy, faxy, e-maily a najnovšie vraj aj písať na web. Naučila som sa, že prví antickí myslitelia nepísali spisy, knihy ani správy, lebo myšlienky sa rodia v dialógu s priateľmi a práve v tom dialógu nachádzajú aj svoj význam.V tomto duchu dialógu s priateľmi sa s vami, priateľmi dona Bosca, bratmi, setrami a mladými chcem podeliť o moju skúsenosť života na "druhom konci" sveta.

So Svätým OtcomDon Bosco často vyzýval svojich saleziánov a mladých, aby boli so Svätým Otcom. Aby boli pozorní práve na to, čo učí Cirkev v tých dňoch. Táto výzva nám zaznieva aj dnes a zachytávam ju aj ja. Zatiaľ sa mi ukazuje ako veľmi pekná panoráma, asi predsa len tí Svätí Otcovia majú niečo podstatné spoločné. Ján Pavol II. priniesol horúcu tému o dôstojnosti a identite ľudskej osoby, Benedikt XVI. ju prehlbuje hlbokým pohľadom na Ježiša Krista a František nás pozýva vstúpiť tam, kde sa odohráva dráma ľudského života – "Ísť na perifériu a rozsievať tam Evanjelium slovom i svedectvom." (Sv. Otec František v Riu de Janeiro)

Ísť na perifériu Hovorí sa, že Amerika (myslí sa tým USA) je krajinou neobmedzených možností. Niečo na tom asi bude. Napokon dýchame všetci ten istý vzduch, západné prúdenie sa točí aj u nás. Sme nespokojní, chceme toto a tamto, potom ešte niečo, … predpokladáme, že ďalšie možnosti uspokoja náš smäd a hlad. Túžime po slobode …a nie sme slobodní.

Tu je ten smäd a hlad ešte výraznejší. Všetko je tu BIG – XXL nákupné košíky, veľké autá, domy, chladničky, … ešte aj ľudia sú XXXL. Vo veľkom sa rozpráva o rozličných dobrách pre všelijaké skupiny ľudí, robia sa z toho "ľudské práva" a vládne programy, zákony.

Cez to všetko v tomto "vyspelom svete" počujem akoby z megafónu, že človek, ľudská osoba je dnes na periférii. Stratili sme zmysel pre Boha, ktorý je pôvodcom všetkého dobrého a ktorý je navyše živý a prítomný vo všetkom dobrom. Takto máme dnes chaos v tom, čo to znamená byť človekom a ako teda žiť naplno a šťastne.

… stretávať Človeka ako vernosť každodennostiTam, na perifériu priniesť stretnutie s Človekom, stretnutie s Ježišom Kristom. On jediný vie, kto je človek, kam smeruje a kedy jeho nepokojné srdce nájde šťastie. Tu v tomto "Americku" mi často rezonujú slová sv. Otca Benedikta XVI., keď hovorí, že nie je možné stretnúť Ježiša a porozumieť Mu bez toho, aby si sa stal Jeho učeníkom, Jeho spoločníkom na ceste, bez toho, aby s ním "strácal" čas.

Ľudia, ktorých stretávaš, knihy, ktoré čítaš a vôbec čokoľvek robíš, formuje tvoj pohľad na svet, to kam smeruješ a akým človekom sa stávaš.

Keď si čítam tento dlhý list, premýšľam kým sa stávam … 🙂 …nuž nechávam vás nahliadnuť. Nie je to ľahké byť tak ďaleko z môjho saleziánskeho Slovenska … cez to všetko je to pre mňa krásne dobrodružstvo. Sprevádza ma v tom veľká vďačnosť za všetkých a za všetko, najmä však za sprevádzajúcu blízkosť dobrého Boha.

Často vás zahŕňam do mojich stretnutí s Človekom par exellence, odporúčam Panne Márii a donovi Boscovi. Poteším sa aj správam od vás, o vašej každodennosti. Takto, hoci sme vzdialení, môžeme zostať blízki a možno ešte viac :)Prosím i vás o modlitbu, aby mi náš dobrý Boh dával dostatok trpezlivosti a vernosti pre stretnutia s Človekom v mojej americkej každodennosti.

Slávka

 

(Slávka Brigantová, pôvodom dievča z Čataja, animátorka zo strediska Bratislava-Miletičova, vyštudovala Manažment na Univerzite Komenského. Od roku 2007 pracuje pre Saleziánov don Bosca – Saleziánske misie a Savio o.z., ako aj v Domke – Združení saleziánskej mládeže. Na jar 2013 dostala od Saleziánov ponuku ísť "do sveta" prehĺbiť si svoj pohľad na život a Človeka. Od augusta študuje Teológiu manželstva a rodiny na Inštitúte Jána Pavla II vo Washingtone DC.)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.