Kázeň provinciála na pohrebe Antona Srholca

(Bratislava, 13. januára 2016) – Ponúkame vám videozáznam z príhovoru provinciála dona Jozefa Ižolda na pohrebnej sv. omši za zosnulého saleziána kňaza dona Antona Srholca vo farskom Kostole sv. Michala v Skalici.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.