Keď sa stretnú strediská s ústredím…

(Belušské Slatiny, Jusková Voľa, 26. novembra 2012) – O tom, že je potreba stretávať sa a hovoriť o tom, čo nás trápi, teší, o čom snívame, čo potrebujeme,…svedčili aj tohtoročné stretnutia strediskových rád, na ktorých sa zišlo dovedna 68 ľudí zo stredísk celého Slovenska. 

2012_11_26_stredisko_11.jpg

Počas prvých dvoch novembrových víkendov zástupcovia strediskových rád hovorili v Belušských Slatinách na západe, ako aj v Juskovej Voli na východe o témach, ktoré sú pre nich najviac aktuálne vo vzťahu k ústrediu a organizácii ako takej.Stretnutiam predchádzala príprava v podobe dotazníka mapujúceho postoje stredísk voči Domke ako na miestnej, tak aj na celoslovenskej úrovni. Po prehodnotení aktuálnej situácie v strediskách tak na stretnutí účastníci sami spoločne pomenovali oblasti, ktoré vnímajú ako tie, ktoré je potrebné riešiť prioritne. 

2012_11_26_stredisko_44.jpg

Na západnom Slovensku sa rozprávalo o témach ako myšlienkové zjednocovanie Domky, teda stredísk a ústredia, ako aj o tom, aké očakávania a postoje majú strediská smerom k Domke na miestnej aj celoslovenskej úrovni. Stretnutie na východe sa venovalo predovšetkým téme diferencovaného prístupu k strediskám zo strany vedenia organizácie. Člen predsedníctva Domky sa vyjadril takto: „Zúčastnil som sa stretnutia v Juskovej Voli a myslím, že to bolo veľmi produktívne a motivačné stretnutie. Pri odchode som mal pocit, že účastníci neodchádzajú zaťažení teóriou, ale práve naopak, motivovaní a povzbudení novými myšlienkami."

2012_11_26_stredisko_22.jpg

V rámci spoločného uvažovania, zdieľania sa navzájom s tými svojimi radosťami aj starosťami v strediskách sa tak vytvoril pekný priestor na neformálne stretnutie a diskusiu, ako aj príležitosť na vzájomné inšpirovanie, či spoluprácu. Počas celého víkendu vládla na oboch stretnutiach príjemná priateľská atmosféra a rodinná pohoda. Mnohé veci sa či už zo strany ústredia alebo stredísk otvorene pomenovali a vysvetlili. „Som vďačná otvorenosti účastníkov SSR. Verím, že takto je možné spoločne kráčať ďalej a hľadať riešenia", podelila sa so svojimi pocitmi predsedníčka Domky Lýdia Ondrejkovová.    

2012_11_26_stredisko_55.jpg

Informovala: Martina Homoláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.