Klop, klop! Tu detský časopis REBRÍK a predplatné na školský rok 2022/2023

(Bratislava, 14. júna 2022) – Hoci sú prázdniny za dverami, na dvere už klope 33. ročník časopisu Rebrík. Pre svojich čitateľov pripravil obľúbené rubriky i mnoho nových zaujímavostí. Predplatné na školský rok 2022/2023 nájdete TU.

Jednotlivé témy nového ročníka budú hľadať odpovede na otázku Čím chcem byť?, objasnia, čo všetko znamená domov, aj čo robiť, keď sme stratili niekoho blízkeho, alebo čo znamená byť cudzincom. Nebude chýbať ani pozorovanie plynutia času, pozorovanie prebúdzajúcej sa záhrady či vyskúšanie si jednoduchšieho života. Každá z tém nového ročníka prinesie mnoho podnetov pre zaujímavé aktivity v rodine, škole alebo vo farskej komunite. K tomu podnietia čitateľov aj príspevky na aktívne prežívanie liturgického roka. Nová rubrika V Božom objatí deťom priblíži veľkú lásku nášho Nebeského Otca a ukáže im, ako túto lásku možno prijímať s otvoreným srdcom, rozvíjať ju a ako ju opätovať.

Zdá sa vám, že život v každej farnosti je rovnaký? Rubrika Za dverami farnosti ponúkne pohľad do zákutí rozličných farností a ukáže ich rozmanitosť. Veríme, že toto nakuknutie za dvere farností bude inšpiráciou pre každého.

Rubrika Listy zo Samburu rozvíja rozvojové vzdelávanie čitateľov. Rebovi a Rike píše kamarátka Preciosa listy z africkej Kene a oboznamuje ich so zaujímavosťami života v regióne Samburu. Tému ďalej rozvíja trojica strážnych psov – Mela, Shiraz a Sky. Okrem toho, že strážia dôležitú faru v meste Barsaloi, pripravia pre čitateľov zaujímavé úlohy a hádanky, ktorých riešením si deti obohatia vedomosti o spôsobe života v regióne Samburu.

Nebudú chýbať ani pútavé príbehy a básne v rubrike Písmenková polievka, zaujímavé pracovné listy pre predškolákov a školákov. Prekvapenie vždy ponúknu všité prílohy v strede časopisu – rozličné vystrihovačky, hry, skladacie knižky a podobne.

Aj tento rok sa môžete tešiť na obľúbený komiks na poslednej strane. O čom bude? To už neprezradíme. Aj my môžeme mať nejaké tajomstvá…

Rebrík je časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov, vychádza mesačne počas školského roku. Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu kresťanského životného štýlu a pomáha pri formácii detí v rodine, škole i vo farnosti. Sprevádza deti liturgickým rokom, podporuje prípravu na prvé sväté prijímanie a venuje sa podpore čítania s porozumením. Obsahuje tvorivé podnety na prežívanie voľného času, podporuje rodinné vzťahy a angažovanosť detí pre druhých. Časopis zohľadňuje vekové špecifiká detí a učebné osnovy pre prvý stupeň ZŠ. Je preto vhodným doplnkovým učebným materiálom.

Prvé číslo vychádza v septembri školského roka, ročník končí 10. číslom v júni. Predplatné vo výške 17,50 € obsahuje 10 čísiel časopisu a zahŕňa aj poštovné.

Rebrík si môžete objednať na eshope Vydavateľstva DON BOSCO www.donbosco.sk, cez stránku časopisu www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Katarína Jantáková a Peter Novák Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.