Kniha pre mladých, ktorá odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, Cirkvi viere

(Bratislava, 6. júna 2017) – Vo Vydavateľstve Don Bosco si môžete zakúpiť unikátnu knihu Tweetuj s BOHOM, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Pápež František označil projekt Tweetuj s BOHOM za veľmi dôležitý. Položil ruku na jednu z kníh, aby tento projekt požehnal a chvíľu sa modlil za tých, ktorí budú knihu čítať, aby hľadali pravdu vo svojom živote.

„Prečo dopustí Boh smrť nevinných ľudí? Prečo je Cirkev taká bohatá? Je diabol, exorcizmus a vyháňanie zlých duchov skutočné? Je pohľad „žiaden sex pred svadbou“ stále aktuálny? Je eutanázia vždy zlá? Je logické veriť, môžem sa aj pýtať? Môže utrpenie pomôcť priblížiť sa Bohu?“ – to je len niekoľko z 200 otázok, ktoré kniha ponúka.

Tweetuj s BOHOM je ideálnym darčekom alebo pomôckou na prípravu na sviatosti birmovania alebo manželstva, organizovanie stretiek, pre vedúcich skupín, kňazov, katechétov. Kniha napomáha osobnému rastu vo viere a vzťahu ku Kristovi, môže poslúžiť aj pre diskusiu v spoločenstvách, na hodinách náboženstva a podobne. Knihu Tweetuj s BOHOM si môžete zakúpiť vo Vydavateľstve Don Bosco, alebo cez internet.

2017 06 06 tweetuj

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.