Knižná novinka Spoločnou cestou. Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty

V týchto dňoch vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO krátke zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty s názvom Spoločnou cestu.

Knižka vznikla vo farnosti v Trnave na Kopánke. Texty napísal Marek Domes, obsahovú úpravu doplnil Peter Jacko, SDB a reprodukcie obrazov v knižke sú z umeleckých originálov zastavení krížovej cesty inštalovanej v zrekonštruovanom farskom Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trnave na Kopánke.

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn, 3,16). Takto sa jednotlivými zamysleniami a modlitbou môžeme ponoriť do veľkého tajomstva tejto Lásky.

Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.