Koadjútori sa na spoločnom stretnutí pripravovali na provinciálnu kapitulu

(Polúvsie, 23. október 2015) – V polovici októbra 12 saleziáni koadjútori smerovali na chatu v Poluvsí pri Žiline. Blížiaca sa provinciálna kapitula s témou radikálnosti bola refrénom jesenného stretnutia. Tiché prostredie chaty umožnilo pokojne sa obzrieť späť na prácu a život v komunitách za posledný polrok. Aj zloženie večnej profesie troch slovenských koadjútorov je dôvodom nemalej radosti.

Don Jozef Skala dozrel svojim pohľadom viery, aby si pôsobenie, činnosť nezamieňali s bezduchým aktivizmom. Pavol Kalata SDB zase otváral oči pre sprevádzanie mladých v saleziánskych dielach. Venovali sa teda rozhovorom, modlitbe a práci s drevom na kúrenie. Zároveň si povzdychli: „Ach, prečo nás len nie je viac!“

2015 10 23 koadjutori1

2015 10 23 koadjutori2

Informoval: Maroš Čaputa SDBFoto: Peter Chodelka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.