Kolégium Márie Romero: „Veríme vo vzájomné obohacovanie jednotlivcov a spájanie kultúr.“

(Košice, 26. januára 2024) – Kolégium Márie Romero má nový projekt, v ktorom „verí vo vzájomné obohacovanie jednotlivcov a spájanie kultúr“. Je pre deti z rómskych get, ktorých rodičia chcú spolupracovať so saleziánkami na rozvoji svojich detí.

„Tieto rómske deti majú osobnostné predpoklady a najmä chuť rásť, ale ich šanca uspieť sa rovná takmer nule, ak sa celý život budú vzdelávať a tráviť v rómskom gete. Zároveň chceme, aby bolo naše zariadenie otvorené aj pre dievčatá z nerómskeho prostredia. Študentky, ktoré boli aktívne ako animátorky v saleziánskych strediskách, budú dotvárať obraz Kolégia. Veríme vo vzájomné obohacovanie jednotlivcov a spájanie kultúr,“ rozpráva koordinátorka projektu Zuzana Saloňová, FMA.

V tomto roku hľadajú finančné prostriedky na kúpu domu, v ktorom by toto dielo mohli realizovať. Viac informácií o projekte a možnosť podpory nájdete na tomto odkaze.

„Tento projekt je kvapkou v mori, ale očakávame, že títo mladí sa stanú mostom medzi rómskymi getami a svetom strednej triedy. Budú pozitívnym príkladom, ktorý bude ukazovať, že aj ostatní majú nádej a šancu. Že rómsky a slovenský národ môže žiť v priateľstve. Je mnoho spôsobov, ako sa postaviť k tzv. rómskej problematike. Dá sa ignorovať, odsudzovať, dá sa na tom veľmi dobre zarobiť… Možno to nie je len problém Rómov, ale problém každého jedného z nás. Ak chceme na Slovensku slušne žiť, musíme sa snažiť integrovať (vzdelanie, práca) aspoň časť rómskeho obyvateľstva do strednej triedy. Ak sa nám to spoločne nepodarí bude nás to stáť ešte viac: daní, nepríjemných stretnutí, konfliktov,“ dodáva Zuzana Saloňová FMA.

Zdroj: salezianky.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.