Koľko rokov má Slovenská provincia FMA?

(Modra, 28. apríla 2015) – Bohatý program sprevádzal sestry saleziánky na stretnutí celej provincie. Víkend v Modre patril sláveniu Dňa vďačnosti a 75. výročia príchodu sestier na Slovensko a tiež tvorbe Provinciálneho projektu.

Po celom svete si v týchto víkendových dňoch pripomenuli sestry FMA Sviatok vďačnosti. Vďačnosti za službu generálnej Matke, provinciálkam, každej sestre, komunitám, mladým a laikom, rodičom, členom saleziánskej rodiny, s ktorými sa žije výchovné poslanie.

Na Slovensku sestry saleziánky prepojili tento sviatok s oslavami 75 rokov ich prítomnosti na našom území. Cez modlitbu a priblíženie si dejín začiatkov FMA na Slovensku si pripomenuli fakt, že bez minulosti by nebolo takej prítomnosti, akú dnes žijú. Neľahkú ale odvážnu situáciu začiatkov pôsobenia prvých sestier a kontext vtedajšej doby, sestrám priblížili sr. Kamila Novosedlíková a sr. Adriana Sárközyová. Životy slovenských sestier saleziánok je názov knihy obsahujúcej pútavé životopisy prvých 43 sestier FMA. Autorka, sr. Kamila Novosedlíková, knihu odovzdala každej sestre a taktiež provinciálovi SDB donovi Jozefovi Ižoldovi, prítomnému na oslavách.

Ďalšou podstatnou časťou víkendového pobytu v Modre bola súhrnná správa o postupovaní v procese obnovy pastorácie. Proces, ktorý od svojich počiatkov trvá približne rok a pol, predstavili facilitátori sr. Renáta Žúrková a Ján Mihálik. Informovali o fundreisingových aktivitách v provincii, situácii v organizácii Laura, nových možnostiach pastorácie, procese obnovy vo vybraných komunitách.

Po krátkom uvedení Kapitulného dokumentu z 23. Generálnej kapituly a jeho odovzdaní každej sestre, predstavili sestry z provinciálnej rady aj pracovný náčrt Provinciálneho projektu. V skupinových prácach sestry tvorili vízie smerovania svojho poslania pre budúce šesťročie a návrhy konkrétnych krokov na jeho realizáciu. Finálna verzia Provinciálneho projektu by mala byť hotová do konca júna 2015.

V programe nechýbal ani tzv. infoblok provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej. Predstavila sestrám novú radkyňu pre pastoráciu, ktorou bude sr. Marta Baňasová a poďakovala sa za doterajšiu šesťročnú službu sr. Renáte Žúrkovej. Ďalšími radostnými a dôležitými správami boli – otvorenie prítomnosti slovenských sestier v Azerbajdžane a plánované nové vydanie zaktualizovaných Stanov FMA.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.