Koľko stojí tá ryba, ktorá symbolizuje našu vieru?

(Banská Belá, 31. júla 2018) – Uprostred júla sa na chate pri Banskej Belej uskutočnil v poradí už tretí teenagerský tábor. O bohatý program pre 27 dospievajúcich mladých z košickej Kalvárie sa postaralo 12 animátorov a traja saleziáni. Dej tábora bol zasadený do prostredia starovekého Ríma v začiatkoch rozmachu kresťanstva.

Netrvalo dlho, kým teenageri zistili, že niektorí z tejto „novej sekty“ pôsobia aj medzi nimi, že údajne stoja za smrťou cisára a podpálením Ríma. Nový cisár Nero sľuboval vyhladenie kresťanov a nastolenie poriadku, no cez postupné znovuobjavovanie kresťanstva si mladí Rimania začali klásť otázku, či je Nerova cesta naozaj tá správna. „Nejeden sa pri snahe získať spoluobčanov pre Krista musel zamyslieť nad tým, prečo vlastne verí on sám a čo je ochotný zniesť, aby vytrval na tejto ceste. Koľko stojí tá ryba, ktorá symbolizuje našu vieru?“ vysvetľuje posolstvo programu organizátor.

"Teenagerák" bol plný programu všetkého druhu – od klasických „behačiek“ cez tvorivé úlohy až po naozaj teenagerské aktivity o hodnotách, modlách, identite, spoločenstve, o veciach, ktoré každodenne riešili prenasledovaní rímski kresťania.

Nechýbal výlet, na ktorom niektorí siahli na dno svojich síl, spoločenský večer plný zábavy a duchovný program. Príhovory saleziánov počas svätých omší pomáhali mladým lepšie chápať dejovú líniu tábora a myšlienky, ktoré im chceli prostredníctvom tábora odovzdať.

Zdroj: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.