Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na spomienkovú slávnosť

(Šaštín – Stráže, 3. apríl 2013) – Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 63. výročia Akcie Kláštory – násilnej likvidácie kláštorov komunistickou štátnou mocou v noci z 13. na 14. apríla 1950. Konať sa bude v sobotu 13. apríla 2013 o 10.00 h v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach (v pamätný deň SR – Deň nespravodlivo stíhaných). Začne sa svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie (hlavný celebrant: don Jozef Ižold SDB, provinciálny vikár) a pokračovať bude pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli s menami väznených saleziánov a pamätnej tabuli dona Titusa Zemana v priestoroch kláštora. Historické okolnosti Akcie Kláštory objasní historik Róbert Letz a na záver vystúpia so svojimi svedectvami priami účastníci Akcie K v Šaštíne – saleziáni don Štefan Šilhár, don Ján Tocký, don Ján Malženický a ďalší. Podujatie finančne podporil europoslanec Peter Šťastný.

 

Saleziánsky dom v Šaštíne bol v noci z 13. na 14. apríla 1950 premenený na centralizačný kláštor pre 262 saleziánov, násilne vyvezených zo všetkých saleziánskych domov na Slovensku (okrem predstavených, ktorí boli v internačnom kláštore v Pezinku). V noci z 24. na 25. apríla 1950 boli saleziáni zo Šaštína vyvezení do centralizačného kláštora v Podolínci. Rehoľní bratia boli povolaní na nútené práce, mladí klerici a bohoslovci nastúpili na stavbu Priehrady mládeže a do Pomocných technických práporov, čím boli oddelení od kňazov. Viacerým klerikom sa podarilo utiecť za kňazstvom do zahraničia, ďalší dokončili štúdiá tajne a boli i tajne vysvätení.

V rokoch 1950-1989 bolo odsúdených a väznených 45 saleziánov, ktorých mená sú na pamätnej tabuli v Šaštíne (Jozef Bokor, Ján Hlubík, Andrej Dermek, Anton Kotora, Jozef Kaiser, Anton Semeš, Jozef Štámec, Štefan Janec, Štefan Lukáč, Ľudovít Macák, Jozef Bazala, Jozef Evinic, Rudolf Granec, Ignác Greguš, Anton Mihálik, Rudolf Butaš, Alojz Masný, Ján Mikes,  Ernest Macák, František Szabadoš, Anton Srholec, Jozef Čakánek, Ján Chrenko, Ján Beňo, Anton Kyselý, Pavol Drgoň, Viliam Vagač, Anton Jančovič, Günther Mathias Rompf, Ernest Horniak, František Kalafút, Ľudovít Žilka, Peter Rajtár, Alojz Žemla, Jozef Paulík, Štefan Javorský, Štefan Sandtner, Anton Kolarovič, Ján Pivarník, Leonard Tikl, Titus Zeman, Milan Dlhý, František Valábek, Ján Brichta a Pavol Pobiecky).

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.