Konferencia biskupov Slovenska ocenila Saleziánsky plenér

(Bratislava, 20. februára 2014) – Po slávnostnej sv. omši v Jezuitskom kostole v Bratislave 18. februára sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do rôznych oblastí umenia.

Konferencia biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru navrhla na tohtoročné udelenie ceny Fra Angelica v oblasti výtvarného umenia projekt Saleziánsky plenér. Laureátmi sa stali jeho organizátori akademickí maliari Iva Jarošová – Štrbová a salezián spolupracovník Pavol Rehák.  

Tvorivosť, umenie a svoje schopnosti si mladí umelci rozvíjajú na Saleziánskom plenéri už viac ako sedem rokov. K jednému z najhlavnejších cieľov tábora patrí združovanie a formovanie mladých kresťanských umelcov. Na tábore vládne tvorivá atmosféra – maľuje sa najrôznejšími technikami, ale nechýbajú ani hry na rozvoj tela a duchovný program ako pokrm pre dušu. Tábora sa každoročne zúčastňuje približne 30 mladých ľudí.

Foto: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.