Pozývame celú saleziánsku rodinu na Víkend vďačnosti.

Konferencia o aktualizácii preventívneho systému

(Žilina, 7. mája 2013) – V rámci druhej etapy osláv narodenia dona Bosca sa 29. apríla na Katedre sociálnej práce s deťmi a mládežou „Salezianum“ v žilinskom dome uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch“. Cieľom konferencie bolo priblížiť možnosti preventívneho systému v súčasnosti, interpretovania jeho základných ideí, rozvoja jeho veľkých cností a modernizovania jeho princípov a pojmov.

Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo asi 70 poslucháčov a na ktorej sa prihovoril aj provinciálny vikár Jozef Ižold SDB, otvoril vedúci katedry prof. Jozef Kutarňa príhovorom o potrebe aktualizovať preventívny systém dona Bosca dnes. Hlavnými hosťami boli prof. Carlo Nanni, rektor Saleziánskej pápežskej univerzity s príspevkom o podmienkach preventívneho systému v súčasnosti, prof. Miron Zelina, ktorý priblížil prevenciu ako budovanie osobnosti a prof. Peter Ondrejkovič, ktorý uchopil preventívny systém v kontexte sociálno-patologických javov mládeže. Doobedňajší plenárny program doplnil ešte doc. Michal Kaplánek z Prahy využitím sociálnej práce a pedagogiky v saleziánskych strediskách v českej provincii, doc. Andrej Rajský, ktorý hovoril o vzťahu medzi sekularitou, laicitou a saleziánskou pedagogikou, a Dr. Tadeusz Rozmus príspevkom o saleziánskej školskej výchove mladých.

Po spoločnom obede konferencia pokračovala poobedňajším odborným programom. Dr. Milan Urbančok uviedol niektoré inšpirácie pre modernizáciu preventívneho systému podľa obnovy morálnej teológie a Mgr. Michal Vojtáš preniesol vývoj preventívneho systému od čias dona Bosca až po súčasnosť. V ďalších referátoch prednášajúci aplikovali preventívny systém v segregovanom vzdelávaní Rómov (Mgr. Peter Bešenyei), vo vyučovaní náboženstva na školách (Dr. Tibor Reimer) a v mediálnej výchove (Mgr. Pavol Dzivý). Dr. Peter Mlynarčík uviedol sociálne prvky v životopise M. Magoneho a Mgr. Vladimír Plášek zakončil konferenciu znovuobjavením preventívneho systému v dnešných časoch. Záverečným príhovorom sa prof. Kutarňa poďakoval všetkým účastníkom s prianím aktualizovať preventívny systém predovšetkým v osobnom živote každého z nás.

Medzinárodná účasť, odborné príspevky ako aj príjemná rodinná atmosféra pomohli k tomu, že konferencia sa stala vydareným pokusom hľadania odpovedí na fundamentálnu otázku ohľadom perspektívnosti a efektívnosti preventívneho systému v postmoderných časoch.

Informoval: Tibor Reimer SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.