Konzultu saleziánskej rodiny hostili saleziánky

(Bratislava, 16. mája 2018) – Zástupcovia jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny prítomných na Slovensku sa stretli 12. mája u sestier saleziánok v Bratislave. Všetkých privítala provinciálka FMA sr. Jana Kurkinová s provinciálom SDB donom Jozefom Ižoldom.

V úvode stretnutia jednotliví účastníci vo vzájomnom podelení odpovedali na dve otázky: Čo pekné som zažil/sme zažili v saleziánskej rodine za posledné obdobie? Čo by som najviac prial mojej zložke alebo aj celej saleziánskej rodine na Slovensku?

Moderátor saleziánskej rodiny na Slovensku a zároveň Konzulty, don Pavol Grach SDB sa v úvodnom príhovore dotkol úryvku zo Skutkov apoštolov (Sk 6,1-7). Zamyslenie prepojil so saleziánskou rodinou aj so slovami: „Základom animácie rodiny nie je uvažovanie o tom, kto, koľko a ako a na úkor čoho slúži iným zložkám, ale uvažovanie o tom, aké sú cesty, ktoré nás privedú k vzájomne sa obohacujúcej spoločnej účasti na saleziánskom poslaní.“

V programe konzulty bolo viacero bodov, ktoré sa dotýkajú každej zložky saleziánskej rodiny. Zazneli informácie najmä ohľadom stretnutia saleziánskej rodiny, ktoré sa uskutoční koncom októbra v Poprade, tiež o fungovaní nového internetového projektu, ktorý sa bude testovať, debatovalo sa aj o iniciatívach pre zasvätené povolania, o modlitbovom prepojení saleziánskej rodiny, o tom, ako rozvíjať animáciu o bl. Titusovi, a o celoslovenskom stretnutí mladých P18 v Prešove. Prítomní sa tiež vzájomne informovali aj o významných udalostiach budúceho šk. roka.

Po svätej omši, ktorú slávili uprostred dňa, a po osviežení sa obedom, pokračoval program konzulty v načrtnutých témach a v hľadaní ďalších spoločných krokov.

Konzulta saleziánskej rodiny je orgán, ktorý zjednocuje zložky saleziánskej rodiny. Vo svete existuje 31 zložiek saleziánskej rodiny, na Slovensku majú zastúpenie 8 z nich. Na Slovensku sa táto konzulta stretáva dvakrát do roka a jej poslaním je študovať a prehlbovať poznanie dona Bosca, posilňovať zmysel pre príslušnosť, predkladať spoločné formačné stretnutia a skúsenosti, poznávať pastoračné výzvy spoločnosti a miestnej cirkvi a snažiť sa uskutočňovať konkrétne apoštolské iniciatívy, na ktorých by sa podieľali všetky skupiny na danom území.

Monika Skalová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.