Košice – Kalvária

Na košickej Kalvárii saleziáni spravujú oratko s mládežníckym strediskom a farnosť Sedembolestnej Panny Márie. Od septembra 2010 je na Kalvárii zriadená aj komunita prednoviciátu. Ide o mladých mužov, ktorí hľadajú a overujú svoje povolanie tým, že žijú, pracujú, modlia sa a apoštolujú spolu s komunitou saleziánov.

Komunita

  • Rastislav Behún
  • Vincent Feledík
  • Jozef Knap
  • Viliam Riško
  • Stanislav Seman

Kontakt

Na Kalvárii 23, 040 01 Košice

telefón: 055/625 76 49

e-mail: kosice.kalvaria@saleziani.sk (saleziáni), kosice.sedembolestna@gmail.com (farnosť)

web: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.