Košice – Luník IX

Na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku – na Luníku IX sa nachádza komunitné pastoračné centrum, ktoré pozostáva z kostola Zmŕtvychvstalého Krista, miesta stretnutia Rómov s Bohom, a mládežníckeho strediska, ponúkajúceho kultúru, voľnočasové aktivity a hlavne priestor priateľstva a nádeje. Slúži predovšetkým tunajšiemu obyvateľstvu. Aktivity prebiehajúce v ňom si kladú za cieľ prispievať k ľudskej a duchovnej zrelosti miestnych Rómov.

Komunita

  • Jozef Gibala
  • Marián Maťaťa
  • Peter Roth
  • Peter Veselský

Kontakt

Saleziáni don Bosca & Oheň nádeje, o.z., Podjavorinskej 18, 040 11 Košice – Luník IX

telefón: +421 903 670 036

e-mail: sdblunik9@gmail.com

web: lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.