Košickí animátori zažili netradičný tábor

(Borda, 11. septembra 2015) – Animátori z košickej Kalvárie absolvovali koncom augusta animátorský tábor. V tichom lesnom prostredí Slanských vrchov, v bývalých kúpeľoch Borda pri Košickom Klečenove prežilo napínavé chvíle 21 mladých ľudí. "Všetky možné aj nemožné schopnosti účastníkov boli tvrdo vyskúšané vo všemožných aktivitách, prekážkových dráhach či v kuchyni a podrobené prísnemu oku mentorov. Naše novozískané zručnosti sme potom využili pri plánovaní aktivít v stredisku na nasledujúci rok," hovorí účastníčka tábora Kristína.

Viac o tom, ako prebiehal samotný tábor sa dozviete na www.kalvarka.sk.

Zdroj: www.kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.