Košickí saleziáni pozývajú na odpust na Kalvárii

(Košice, 13. septembra 2018) – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v roku blahorečenia Anny Kolesárovej sa začne v sobotu sv. omšou v maďarskom jazyku, ktorú bude celebrovať salezián don Ján Čapla, rožňavský dekan. Slávnostnej svätej omši o 10:30 bude predsedať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Poobednňajší program začne modlitbou posvätného ruženca o 16:30. Po nej, o 17:30, bude nasledovať svätá liturgia pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej Cirkvi, ktorú bude viesť košický vladyka Milan Chautur CSsR. O 19.30 budú mať veriaci možnosť zúčastniť sa pobožnosti krížovej cesty a zakončiť deň aeucharistickou adoráciou o 20:30.

Po rannej nedeľnej svätej omši so začiatkom o 7:00 bude o 8:30 nasledovať mládežnícka, ktorú bude celebrovať salezián don Peter Grzechynka, farár v Poprade – Veľkej. Slávnostnej svätej omši o 10:30 bude predsedať biskupský vikár ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Zdroj: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.