Kostol a mládežnícke stredisko na Kopánke prejdú rozsiahlou rekonštrukciou

(Trnava, 4. mája 2020) – Saleziáni z trnavskej Kopánky začali s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou kostola a mládežníckeho centra v okolitom areáli. V rámci prác zrekonštruujú nielen kostol, ale aj spoločenské priestory pod ním. Pri futbalovom ihrisku chcú vybudovať novú dvojpodlažnú budovu so zázemím pre SFC Kopánka.

Od roku 1941 sa saleziáni na Kopánke venujú mladým, rodinám i všetkým ľuďom farnosti a okolia. Od toho roku sa používa pôvodne zamýšľaná divadelná sála ako kostol. Aj keď pôvodne tu mal stáť kostol, nikdy k tomu nedošlo, a tak funguje saleziánska rodina na Kopánke v provizórnych podmienkach už skoro 80 rokov. Havarijný stav budovy, múrov a omietok ich prinútil konať. Rozhodli sa tak pre celkovú rekonštrukciu interiéru i exteriéru kostola.

„Možno si poviete, že je to trúfalé, v tomto čase pandémie a blížiacej sa ekonomickej krízy, púšťať sa do takýchto investícií. A možno je to aj pravda, z ľudského pohľadu. My saleziáni máme však za duchovného otca svätého Jána Bosca, ktorý aj v časoch najväčších kríz dokázal vytvoriť najväčšie diela. Ako? Veril v Božiu Prozreteľnosť a potom … nerobil to pre seba. A to presne cítime aj my,“ píše v liste pre dobrodincov direktor saleziánov na Kopánke don Peter Jacko.

Viac o projekčnej práci, samoznej realizácii a možnosti ako prispieť sa dozvite na rekonstrukcia.kopanka.sk.

Zdroj: www.kopanka.sk, www.trnavskyhlas.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.