Koznzulta saleziánskej rodiny: Kráčame spolu

(Bratislava 20. novembra 2018) – O tom aká je potrebná spolupráca v dnešnej dobe sa opäť presvedčili účastníci Konzulty saleziánskej rodiny, ktorú hostili saleziáni na Miletičovej v Bratislave v sobotu 18. novembra.

Po úvodnom pozdrave provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda sa prihovoril účastníkom delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach. Vo svojom príhovore predstavil okrem iného aj štyri výzvy, ktoré zanechal slovenskej provincii don Tadeusz Rozmus: 1. Mať otvorené oči, 2. Mať hĺbku života, 3. Spolupráca, 4. Radosť.Následná otázka: „Čo sa vás dotklo v poslednom období?“ priniesla do spoločenstva atmosféru zdieľania toho, čím žili jednotlivci alebo spoločenstvo. V ďalšej časti stretnutia účastníci zhodnotili Dni saleziánskej spirituality, ktoré prebehli koncom októbra v Poprade. Zároveň vznikli nové podnety do budúcnosti akým spôsobom môžeme prehlbovať vzájomné spoznávanie sa a prehlbovať saleziánsku spiritualitu.

Pri svätej omši, ktorá bola stredobodom dňa, provinciál saleziánov povzbudil prítomných slovami o viere: „Či sa modlíme, či nemodlíme, záleží od viery. V našej viere je dôležité aký obraz nosíme v sebe o dobrom Bohu, ktorý zachraňuje. My sme pozvaní svedčiť komu sme uverili, nielen v modlitbe, ale v tom ako žijeme.“

2018 11 20 konzulta

V informačnej časti každá zložka saleziánskej rodiny predstavila čo ich čaká najbližšie obdobie. Z podujatí vyberáme aspoň niektoré. Saleziáni pripravujú spomienku 50. výročia smrti dona Titusa Zemana, ktorá sa bude sláviť 8. januára vo Vajnoroch ako aj 12. januára na Miletičovej. Saleziáni sú tiež v očakávaní provinciálnej kapituly, ktorá bude mať tému: Profil saleziána pre dnešných mladých. Saleziánky predstavili svoje projekty doma i v zahraničí, napr. pripravujú od februára Klub pre deti v Baku. Ďalšiu významnú udalosť bude prežívať Združenie Márie Pomocnice (ADMA), ktoré si 25. mája v Dubnici nad Váhom pripomenie 150. výročie vzniku. Združenie exalievov don Bosca pripravuje Benefičný koncert v rámci sociálneho projektu Darujme úsmev, ktorý sa bude konať 24. novembra v Čiernej Vode a zároveň si v roku 2019 pripomínajú 20 rokov od svojho vzniku na Slovensku, čo oslávia 22. júna v Šaštíne.

Stretnutie Konzulty saleziánskej rodiny pokračovalo neformálnymi rozhovormi. A ako sa vyjadrila Janka Molnárová, predsedkyňa exaliev na Slovensku, konzulta je pre ňu príležitosťou pre budovanie vzájomných vzťahov a získanie nových inšpirácií z každej zložky saleziánskej rodiny.

Poslaním Konzulty saleziánskej rodiny je študovať a prehlbovať poznanie osoby dona Bosca; posilňovať zmysel pre príslušnosť k saleziánskej rodiny; predkladať spoločné formačné stretnutia a skúsenosti; poznávať pastoračné výzvy spoločnosti a miestnej cirkvi a snažiť sa uskutočňovať apoštolské iniciatívy, na ktorých by sa podieľali všetky zložky na danom území. Konzulta sa stretáva minimálne raz do roka.

rhsdb; informovala a foto: Monika Skalová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.