Krajší vianočný čas pre núdznych – príďte na koncert Darujme úsmev

(Bratislava, 14. decembra 2016) – V sobotu 17. decembra o 18:30 sa u saleziánov na Mamateyovej ulici uskutoční benefičný koncert na podporu dobročinnej zbierky Darujme úsmev.

Po vydarenom projekte pred Vianocami 2015 exallievi don Bosca pokračovali v zbierke aj tento rok. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sa sústredili na konkrétnu pomoc konkrétnym rodinám. Sestry FMA a VDB poskytli tipy na rodiny i jednotlivcov, ktorí si v krízových situáciách a nepriaznivých životných podmienkach nemôžu zabezpečiť základné prostriedky pre život či vianočné darčeky pre svoje deti. Zo zoznamu mohli exallievi, no i ostatní dobrodinci čokoľvek podľa svojich možností vybrať, kúpiť to alebo darovať zo svojho. Okrem toho mohli poslať pre deti zabalené vianočné darčeky s ľubovoľným obsahom.

Po ukončení zbierky projekt završuje koncert pre celú saleziánsku rodinu. Výťažok z dobrovoľného vstupného a príspevkov na projekt bude použitý na pomoc núdznym zapojeným do projektu. V programe vystúpi pesničkár Peter Janků, jazzová speváčka Anna Hortová a kapela SKLZ.

Pre dobrodincov, no i pre tých, ktorí do zbierky nestihli prispieť, je koncert poslednou príležitosťou finančne zbierku podporiť. Krátko po koncerte totiž dary nájdu svojich nových majiteľov v rozličných kútoch Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých, ktorým nie sú ľahostajné ani potreby tých najchudobnejších.

Prejavme vďačnosť za to, čo máme, buďme príkladom pomoci a darujme úsmev!

2016 12 14 exallievi

Informovala: Simona Ondrejová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.