Krátka správa a posolstvo hlavného predstaveného k vražde ďalšieho spolubrata v Afrike

(ANS, 19. mája 2019) – Najdrahší bratia a sestry v saleziánskej rodine vo svete,

píšem vám, aby som sa podelil o smutnú správu a znova vás pozval vložiť váš život a vaše poslanie do rúk Jediného, u ktorého nachádza plný význam každá udalosť: je to Boh Lásky a jeho Syn Ježiš Kristu, zmŕtvychvstalý Pán.

Prichádzal som do Brazzaville v Konžskej republike na návštevu novej vizitatórie, keď mi provinciál z provincie Východnej frankofónnej Afriky (AFO) oznámil, že pred niekoľkými minútami spolubrat misionár P. Fernando Hernández bol kruto zavraždený a že P. Germain Plakoo-Mlapa bol ťažko zranený a nachádza sa v nemocnici. P. Germain Plakoo-Mlapa je jeden z tých dvoch spolubratov, ktorí pred troma mesiacmi sprevádzali na ceste z provinciálnej kapituly P. Césara Antonia Fernándeza v ten deň, keď ho zavraždili ozbrojenci.

Motív tejto aktuálnej tragédie sa viaže na pomstu. Zdá sa totiž, že starý kuchár komunity, ktorý bol asi pred rokom prepustený, vošiel počas obeda do jedálne spolubratov a mačetou vykonal svoju pomstu.

Za tri mesiace prišli o život dvaja spolubratia misionári v tej istej provincii AFO. Modlime sa intenzívne za uzdravenie P. Germaina, aj za rany, ktoré zostanú v jeho duši, lebo je hrozné znášať toto všetko, čo on zažil za tento čas.

Drahí bratia a sestry v našej drahej saleziánskej rodine, zdieľam s vami všetkými bolesť, ktorú prežívajú spolubratia a príbuzní a prosím vás, pamätajme na nich v modlitbe v týchto dramatických chvíľach.

Prežívame veľkonočné obdobie a tak sa v tejto chvíli môžem len chytiť a ukotviť sa vo viere v Pána, mlčať a modliť sa, aby krv týchto mučeníkov, nevinne a kruto vyliatu, On premenil v život a v dobro pre africký ľud a pre všetky národy.

Naši dvaja spolubratia, P. César Antonio a P. Fernando žili hlboko milujúc africký ľud, mladých Afriky a ich rodiny a hľadali vždy ich dobro v Pánovom mene.

Naša modlitba dnes nech je prosbou za nich, nech je intenzívnou aj za P. Germaina a nech je prosbou o odpustenie pre vrahov, ako to urobil Pán.

Naša Matka Pomocnica nás berie za ruku a vedie nás pred Boha Otca. Ona nás sprevádza a stará sa o nás všetkých, synov a dcéry, na tejto zemi.

Týmito slovami chcem vyjadriť aj úprimnú sústrasť a našu blízkosť provinciálovi a spolubratom v provincii AFO, ktorá je skúšaná týmito tragickými udalosťami.

Don Bosco z neba nás neopúšťa, drahí spolubratia.

S láskou v Pánovi a donovi Boscovi

D. Ángel Fernández Artime SDBhlavný predstavený

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.