Krčméryho brožúrkou podporia Nové Oratórium na Miletičovej

(Bratislava, 24. júna 2021) – Dňa 24. júna si na Slovensku prvýkrát pripomíname pamätný deň SR – Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pri tejto príležitosti OZ Nenápadní hrdinovia distribuuje do škôl a mladým ľuďom publikáciu s názvom Silvo Krčméry.

Tento skaut, člen Kolakovičovej Rodiny, lekár, politický väzeň a spoluzakladateľ Spoločenstva Fatima (s Vladimírom Juklom) bol bytostne spätý s farnosťou Panny Márie Pomocnice v Bratislave. V mládeneckom veku navštevoval divadelné predstavenia u saleziánov na Miletičke a jeho rodina finančne podporovala dielo saleziánov dona Bosca. Neskôr býval na území danej farnosti na Košickej ulici.

„Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli doručiť saleziánom na Miletičovu 500 kusov publikácie Silvo Krčméry. Farníci a návštevníci bohoslužieb na Miletičovej si ich budú môcť prevziať zdarma, resp. za finančný dar, ktorý bude určený na stavbu Nového Oratória na Miletičovej,“ uviedla koordinátorka OZ Nenápadní hrdinovia Alexandra Grúňová.

„Ceníme si túto podporu a sme vďační za nášho farníka Silva Krčméryho, nielen za jeho finančnú podporu, ale za hĺbku ducha, ktorým obohatil našu krajinu,“ uviedol direktor miestnej saleziánskej komuinity don František Kubovič SDB.

Viac o Novom Oratoriu sa dozviete na noveoratko.sk.

Informovali: Anna Kalafutová, František Neupauer

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.