Kresťanský koučing vo Family Garden

(Bratislava, 27. január 2016) –  Poradenské centrum pre rodiny Family Garden už po štvrtýkrát otvára koučingový program Cesta k duchovnému otcovstvu a materstvu, na ktorý pozýva laikov, kňazov a zasvätené osoby z farských a iných kresťanských spoločenstiev, centier pre rodinu, poradenských centier a pod. Program je o osobnom duchovnom raste a zvyšovaní schopností pomôcť rásť iným. Podrobné informácie s prihlasovacím formulárom nájdete na stránke: www.familygarden.sk/koucing2016

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.