Krížová cesta s mladými z Luníka IX

(Košice, Luník IX, 4. marca 2016) – Každú nedeľu počas pôstu sa koná na košickej Kalvárii krížová cesta. Je už tradíciou, že prvýkrát sa jej aktívne zúčastní aj Luník IX. Tentokrát viedli krížovú cestu mladí. Témou uvažovania pri jednotlivých zastaveniach bolo Božie milosrdenstvo.

Pekné počasie, piesne spevákov a početný zástup veriacich z celého mesta. To všetko umocňovalo sústredenú modlitbovú atmosféru, ktorá vyústila do spontánnej radosti a vzájomného povzbudenia sa. Po krížovej ceste nasledoval príhovor dona Petra Bešenyeiho SDB o Božom milosrdenstve v kostole na Kalvárii a krátka adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. "Otec Peter vyzdvihol vernú lásku Boha voči nám a vyzval aj nás k vernosti v láske. Tá sa dokazuje zachovávaním prikázaní a plnením si svojich povinností. Snažiť sa, čo najlepšie zastať si miesto a úlohu, ktoré v živote máme," na záver zhrnula účastníčka krížovej cesty.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.