Krížová cesta s Titusom Zemanom a mučeníkmi totality

2017 03 24 krizova cesta(Bratislava 24. marca 2017) – Ku katechézam, modlitbe deviatnika a modlitbe za svätorečenie Titusa Zemana saleziáni teraz ponúkajú aj modlitbu krížovej cesty. Jej texty približujú nielen obetu mučeníka Titusa Zemana, budúceho blahoslaveného, ale aj trinásť ďalších príbehov utrpenia z obdobia totalitného režimu. Táto „Krížová cesta – s mučeníkmi totality“ je vhodnou pomocou pre intenzívne prežívanie pôstneho obdobia. Možno ju nájsť na webstránke tituszeman.sk v sekcii Materiály.

Meditácie ku zastaveniam krížovej cesty obsahujú okrem príbehu Titusa Zemana, či saleziánov Ernesta Macáka a Štefana Sandtnera, aj príbeh blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča, no i niekoľkých doteraz menej známych slovenských osobností. „Sú tam postavy z našich dejín, našich ľudí, ktorí svoju vieru prežívali s Kristom a z neho čerpali silu, a to je veľká pomoc aj pre nás, ako môžeme z modlitby krížovej cesty brať silu do všedného dňa, do toho čo prežívame,“ uviedol provinciál saleziánov Jozef Ižold SDB.

K modlitbe krížovej cesty s uvažovaním o utrpení mučeníkov pre Krista pozýva autor salezián Ján Maturkanič SDB: „Práve doba totality je plná veľkých príbehov lásky ku Kristovi a obety života. Preto som pripojil ďalších, ktorých si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační, spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí položili život pre Krista.“

Medzi príbehy mučeníkov zaradil salezián Ján Maturkanič aj príbeh ich „kata“, predsedu súdneho senátu Pavla Korbulyho, ktorého podpis je možné nájsť pod všetkými dôležitými rozsudkami politických monsterprocesov komunistického režimu. „Chlapci Púčik, Tunega, Tesár, na ktorých popravu osobne dohliadal. Biskupi Buzalka, Gojdič, Vojtaššák, Barnáš… Kňazi Trčka, Zeman, Dermek, Sandtner, Paulen… Rehoľné sestry Zdenka Schelingová, Barbora Ševčíková, Kazimíra Lešťanská… Toto sú len niektoré mená z nekončiaceho menného zoznamu, nad ktorými vynášal rozsudky smrti, doživotia, desaťročí v žalári,“ čítame v jedenástom zastavení. „Kto mňa veľmi oslovil a oslovuje, popri Titusovi, je osoba dona Ernesta Macáka. Z detských čias mám vo veľkej úcte biskupa Pavla Gojdiča a jeho príbeh a čo ma veľmi zasiahlo počas tvorby tejto krížovej cesty bol veľký životný príbeh Márie Tencerovej,“ dodal autor.

„´Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť,´ píše sv. Pavol v liste Rimanom. Tu vidíme dôvod, prečo sme pripravili krížovú cestu z príležitosti príprav na blahorečenie dona Titusa Zemana. Mnohí ako on zomierali s Kristom. Utrpenie Krista pokračuje v jeho mystickom tele – v Cirkvi. A my všetci sme jeho údmi. Preto si myslím, že táto modlitba nás vovádza do tajomstva Cirkvi, Kristovho tela,“ uviedol delegát saleziánov pre pastoráciu mládeže Pavol Boka SDB.

Texty krížovej cesty možno použiť hneď niekoľkými spôsobmi: či ako tradičnú krížovú cestu, alebo rozdelením jednotlivých zastavení do viacerých dní na štýl deviatnika. Ďalšou možnosťou je využitie jednotlivých príbehov na samostatné „stretká“ či katechézy, s diskusiou a otázkami.

Texty „Krížovej cesty – s mučeníkmi totality“ možno nájsť na webovej stránke tituszeman.sk v sekcii Materiály.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.