Krížovú cestu na Kalvárke animovali deti

(Košice, 20. marca 2013) – Napriek snehovým závejom, ktoré výrazne komplikovali život na východnom Slovensku, sa krížová cesta na Kalvárii v Košiciach uskutočnila. V poradí už piata krížová cesta sa niesla v téme DETI. A skutočne, nie len zamyslenia boli formulované pre deti, ale aj spev a zastavenia boli moderované deťmi – detským zborom a stretkami chlapcov a dievčat z Domčeka na Kalvárke. Na svoje si však mohli prísť aj dospelí, ktorí v jednoduchých textoch mohli nájsť hlboké pravdy.

Vyvrcholením krížovej cesty bol krátky príhovor otca Dušana, po ktorom nasledovala krátka adorácia v tichu.

Zdroj: www.kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.